Légtérelemzések fontossága az iparban

Címkék: #Standard
2023-07-28

Az ipar számos káros anyagot bocsát ki a környezetbe, amelyek negatív hatással lehetnek a levegő minőségére. Az üvegházhatású gázok, az ózonréteget károsító anyagok és más légszennyezők hozzájárulnak az éghajlatváltozáshoz és az egészségkárosodáshoz. Az ipari légtérelemzés segítségével azonosíthatjuk és nyomon követhetjük ezeket a kibocsátásokat, így lehetőség van a környezetbarát technológiák és módszerek kifejlesztésére és alkalmazására. Az ipari légtérelemzés segít megérteni és figyelni ezeknek az anyagoknak az egészségügyi hatásait is, valamint az expozíció szintjét a munkahelyeken. A megfelelő intézkedések meghozatala és a munkavállalók megfelelő felszerelése a megfelelő légminőségi adatok alapján történhet.

Az ipari vállalkozásoknak kötelező betartani az adott ország vagy régió légszennyezettségi szabályozásait és határértékeit. A rendszeres és pontos légtérelemzés lehetővé teszi az ipari vállalkozásoknak, hogy nyomon kövessék a kibocsátásaikat, és ha szükséges, akkor időben beavatkozzanak a környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés érdekében. A 2010/75/EU irányelv, amely az ipari kibocsátások integrált megelőzése és korlátozása (IPPC) irányelvként ismert, az Európai Unió által elfogadott legfontosabb jogszabályok egyike az ipari környezetvédelem terén, mellyel Magyarországon az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet harmonizál. Az irányelv célja az, hogy biztosítsa az egységes és hatékony szabályozást az EU-ban az ipari kibocsátások tekintetében, és elősegítse az ipari tevékenységek fenntarthatóságát és a környezet védelmét.

Az irányelv előírásai szerint az IPPC hatálya alá tartozó létesítményeknek olyan intézkedéseket kell tenniük, amelyek biztosítják, hogy a létesítmények által kibocsátott anyagok ne okozzanak káros hatást a környezetre és az emberi egészségre. Az irányelv szerint az IPPC hatálya alá tartoznak azok a létesítmények, amelyek bizonyos tevékenységeket végeznek. Ilyenek a vegyipari tevékenységek, például a vegyi anyagok előállítása, feldolgozása és használata, valamint a műtrágyák és növényvédő szerek előállítása. Szintén érintettek az IPPC szempontjából az acélipari tevékenységek, például az acélgyártás és az acéltermékek előállítása, valamint a papíripari tevékenységek, beleértve a papírgyártást, a hullámkarton gyártását és a papíralapú termékek előállítását. Az élelmiszeripari tevékenységek közül például ide tartoznak a hús- és halipari tevékenységek, a tejipar, valamint a borkészítés és a sörfőzés. Ezen kívül más ipari tevékenységek is ide sorolhatóak, mint például az olajfinomítás, a cementgyártás és a szennyvízkezelési létesítmények üzemeltetése. Az érintett vállalkozásoknak meg kell felelniük az előírásoknak, valamint engedélyt kell szerezniük az IPPC-rendszernek megfelelően, amely szabályozza az
ipari kibocsátásokat a környezetbe.

Az irányelv előírja, hogy az IPPC hatálya alá tartozó létesítményeknek rendszeresen el kell végezniük a légtérelemzéseket,
hogy ellenőrizzék a kibocsátott anyagok szintjét és a hatásukat a környezetre. Az elemzéseknek az EU harmonizált módszertanának megfelelően kell történniük, és az eredményeket rendszeresen dokumentálni kell. Az irányelv előírja továbbá, hogy az IPPC hatálya alá tartozó létesítményeknek gondoskodniuk kell az esetleges kibocsátási engedélyek beszerzéséről, és a hatóságokat tájékoztatniuk kell az esetleges kibocsátási határértékek túllépéséről.

Azt se feledjük, hogy az irányelv további fontos elemei a hulladékgazdálkodás, a zajszennyezés és a talajszennyezés kezelése.

Cégünk az ipari légtérelemzések területén kiemelkedő szakértelemmel és referenciákkal rendelkezik, amelyek segítségével hatékonyan és megbízhatóan járulunk hozzá az ügyfeleink munkahelyi egészségvédelméhez, környezetvédelméhez, valamint a jogi előírásoknak való megfeleléshez. Bízunk benne, hogy szolgáltatásaink révén hozzájárulhatunk ügyfeleink sikeréhez és a fenntartható jövő megteremtéséhez.

Pályázat