Munkavégzés a szabványok árnyékában

Címkék: #Standard
2023-04-23

Az ipari automatizálás területén a villamos rendszerek kialakítása és üzemeltetése során fontos szerep jut a vonatkozó szabványoknak és azok megfelelő alkalmazásának. A következőkben igyekszünk egy átfogó képet adni a legfontosabb vonatkozó szabványokról és arról, hogy miben segítik munkánkat.

Talán az egyik legfontosabb szabvány az MSZ EN IEC 60364 szabványsorozat, amely a villamos biztonságos működésére és a berendezések védelmére vonatkozó ajánlásokat tartalmazza. Ez egy teljesen átfogó gyűjteménye irányelveknek és ajánlásoknak, amelyeket az elektromos telepítések tervezésekor és kivitelezésekor kell figyelembe venni. A szabvány hatálya kiterjed az ipari automatizálásban használt villamos rendszerekre is, és javaslatokat tesz a rendszerek tervezésére, üzemeltetésére, karbantartására és biztonságos használatára. Az előírásai segítenek az iparban használt berendezések és rendszerek tervezésében és telepítésében, és segítik a tervezőket és a telepítőket, hogy maximalizálják a munkahelyi biztonságot és a villamos rendszerek hatékony működését. A szabvány előírásai közé tartozik a megfelelő feszültség, áramerősség és frekvencia alkalmazása, valamint a szigetelési rendszerek és a földelési rendszerek megfelelő alkalmazása.

A gépek és berendezések megfelelő villamos biztonságának biztosítása érdekében az MSZ EN IEC 60204 szabványsorozatot dolgozták ki. Ez a szabványsorozat az elektromos biztonságot szabályozza az ipari automatizálás területén, és fontos ajánlásokat tartalmaz a gépek villamos biztonságos működéséhez. Hatálya kiterjed a berendezésekre, gépekre, vezérlőrendszerekre és kapcsolószekrényekre. Az általános előírásai között szerepelnek az elektromos csatlakozók és kapcsolók tervezési ajánlásai, valamint a szükséges szigetelési és földelési rendszerekre vonatkozó javaslatok. A szabvány előírja az elektromos vezérlőrendszerek és a kapcsolószekrények megfelelő elhelyezését, valamint a megfelelő védőburkolatok és biztonsági eszközök alkalmazását is.

Az MSZ EN IEC 61439 szabványsorozat a kapcsoló- és vezérlőberendezések szabályozására vonatkozó ajánlásokat tartalmazza. A célja, hogy biztosítsa a berendezések megbízható működését és a villamos biztonságot a kapcsoló- és vezérlőberendezések tervezése, gyártása és telepítése során. Előírásokat határoz meg a kapcsoló- és vezérlőberendezések kialakítása, összeszerelése és üzemeltetése során. Melyek magukban foglalják a kapcsoló- és vezérlőberendezések anyag- és mechanikai szabványait, valamint a villamos szigetelés, vezetékek, és a földelési rendszerek követelményeit. További előírásai a kapcsoló- és vezérlőberendezésekben használt áramköri védelmi eszközökkel, illetve a feszültségelosztó rendszerekkel és a kapcsoló- és vezérlőberendezések tesztelésével kapcsolatosak, a szabvány előírja, hogy a kapcsoló- és vezérlőberendezések minden eleme megfeleljen az előírt szabványoknak, és az összeszerelés és üzembe helyezés után alaposan ellenőrizni kell a berendezések működését.

Az MSZ EN IEC 62305 szabványsorozat a rendszerek villámvédelmének tervezésére és telepítésére vonatkozó ajánlásokat tartalmazza. A szabványsorozat célja, hogy biztosítsa a villamos rendszerek megbízható és biztonságos működését. Előírásai szerint a villámvédelemre vonatkozó tervezési és telepítési folyamat során figyelembe kell venni a környezet villámlási feltételeit és az eszközök érzékenységét. Továbbá előírja, hogy a villámvédelem minden eleme, például a védelmi eszközök, vezetékek, földelési rendszerek és védőburkolatok is megfelelően ki legyenek alakítva, hogy megvédjék a villamos rendszereket a villámlás okozta káros hatásoktól.

Az ipari automatizálás területén a biztonságos működés rendkívül fontos, és ennek megfelelően dolgozták ki az MSZ EN IEC 61508 szabványsorozatot. Ez a szabványsorozat a biztonságkritikus rendszerek, például a vegyipari üzemek, erőművek vagy közlekedési rendszerek automatizálásának villamos biztonságát szabályozza. Előírásai alapján az ipari automatizálásban használt rendszereknek biztonságkritikus funkciói lehetnek, és ezek működésének megbízhatónak kell lennie. A szabvány előírásai szerint az ilyen rendszerek kialakítása, tervezése, tesztelése és üzemeltetése során az összes vonatkozó szabványnak meg kell felelni. További előírásai közé tartozik a rendszerek életciklusának minden szakaszában végzett kockázatértékelése, valamint a rendszer architektúrájának és működésének dokumentálása. A szabvány előírja az összes rendszerelem megbízhatósági és biztonsági szempontból történő ellenőrzését, valamint a tesztelési és karbantartási folyamatokat is.

Az MSZ EN IEC 61511 szabványsorozatot a folyamatbiztonsággal kapcsolatos villamos rendszerek tervezésére és telepítésére fejlesztették ki. A szabványsorozat előírásai arra szolgálnak, hogy biztosítsák a folyamatbiztonságot a vegyipari, olaj- és gázipari, valamint az egyéb hasonló iparágakban. Az ipari automatizálásban használt rendszereknek megbízhatónak és biztonságosnak kell lenniük. Az előírások szerint a rendszerek tervezése, telepítése, üzemeltetése és karbantartása során a biztonságot mindig elsődlegesen kell figyelembe venni. Előírásai közé tartozik a rendszerek kockázatértékelése és a megfelelő védelmi intézkedések meghatározása a kockázatok csökkentése érdekében. A szabvány előírja a megbízható rendszerarchitektúra kialakítását, valamint az összes rendszerkomponens megbízhatósági és biztonsági szempontból történő ellenőrzését. A szabványsorozat hatékonyan segít az ipari automatizálásban használt rendszerek biztonságos működésének biztosításában. A szabvány előírásainak betartása csökkenti a balesetek és a hibák kockázatát, és javítja a munkavállalók és a környezet biztonságát. A szabványsorozat alkalmazása növeli a rendszerek megbízhatóságát és hatékonyságát, és hozzájárul a folyamatbiztonsági szabványoknak való megfeleléshez.

Pályázat