ITM rendeletek, amelytől minden üzemeltető tart

Címkék: #Standard

Energiamérés

Az Európai Parlament és Tanács 2012/27/EU irányelve az energiahatékonyságról szól. Magyarországon a nagyfogyasztók energiahatékonysági felügyeletéről és riportolásáról a 197/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet tartalmaz előírásokat, mely a 47/2021. (III. 29.) Kormány rendelet révén harmonizál az EU-s irányelvekkel. Az irányelv számos intézkedést tartalmaz, amelyek az energiahatékonyság javítására és az energiafelhasználás csökkentésére irányulnak. Kiemelt figyelmet fordít a nagyfogyasztókra, és előírja, hogy az ilyen fogyasztóknak energiamérőket és energiahatékonysági rendszereket kell telepíteniük.

A nagyfogyasztóknak, amelyek éves energiafogyasztása meghaladja a 500 MWh-t, telepíteniük kell energiahatékonysági mérőket és rendszereket, amelyek figyelemmel kísérik az energiafelhasználást és az energiatermelést. Az energiamérők telepítése lehetővé teszi az energiafelhasználók számára, hogy megismerjék az energiaköltségeiket, és hatékonyabban kezeljék az energiafelhasználást, ezáltal csökkentve az energiaszámláikat.

Az előírások megfeleléséhez a nagyfogyasztóknak a mérők és rendszerek telepítése mellett az energiahatékonysági intézkedéseket is be kell vezetniük. A leggyakoribb intézkedések közé tartozik az energiahatékonysági berendezések telepítése, a világítási rendszerek korszerűsítése, a fűtési és hűtési rendszerek optimalizálása, valamint az energiafelhasználás ellenőrzése és optimalizálása.

Az előírások megfeleléséhez a nagyfogyasztóknak együtt kell működniük az energiaellátókkal és az energiahatékonysági szakemberekkel. Az energiaellátók segítségével a nagyfogyasztók megismerhetik az energiafelhasználási mintázataikat, és az energiahatékonysági szakemberek tanácsot adhatnak a hatékonyabb energiafelhasználási lehetőségekről.

Légtérelemezés

A 2010/75/EU irányelv, amely az ipari kibocsátások integrált megelőzése és korlátozása (IPPC) irányelvként ismert, az Európai Unió által elfogadott legfontosabb jogszabályok egyike az ipari környezetvédelem terén, mellyel Magyarországon az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet harmonizál. Az irányelv célja az, hogy biztosítsa az egységes és hatékony szabályozást az EU-ban az ipari kibocsátások tekintetében, és elősegítse az ipari tevékenységek fenntarthatóságát és a környezet védelmét.

Az irányelv előírásai szerint az IPPC hatálya alá tartozó létesítményeknek olyan intézkedéseket kell tenniük, amelyek biztosítják, hogy a létesítmények által kibocsátott anyagok ne okozzanak káros hatást a környezetre és az emberi egészségre. Az irányelv szerint az IPPC hatálya alá tartoznak azok a létesítmények, amelyek bizonyos tevékenységeket végeznek. Ilyenek a vegyipari tevékenységek, például a vegyi anyagok előállítása, feldolgozása és használata, valamint a műtrágyák és növényvédő szerek előállítása. Szintén érintettek az IPPC szempontjából az acélipari tevékenységek, például az acélgyártás és az acéltermékek előállítása, valamint a papíripari tevékenységek, beleértve a papírgyártást, a hullámkarton gyártását és a papíralapú termékek előállítását. Az élelmiszeripari tevékenységek közül például ide tartoznak a hús- és halipari tevékenységek, a tejipar, valamint a borkészítés és a sörfőzés. Ezen kívül más ipari tevékenységek is ide sorolhatóak, mint például az olajfinomítás, a cementgyártás és a szennyvízkezelési létesítmények üzemeltetése. Az érintett vállalkozásoknak meg kell felelniük az előírásoknak, valamint engedélyt kell szerezniük az IPPC-rendszernek megfelelően, amely szabályozza az ipari kibocsátásokat
a környezetbe.

Az irányelv előírja, hogy az IPPC hatálya alá tartozó létesítményeknek rendszeresen el kell végezniük a légtérelemzéseket, hogy ellenőrizzék a kibocsátott anyagok szintjét és a hatásukat a környezetre. Az elemzéseknek az EU harmonizált módszertanának megfelelően kell történniük, és az eredményeket rendszeresen dokumentálni kell. Az irányelv előírja továbbá, hogy az IPPC hatálya alá tartozó létesítményeknek gondoskodniuk kell az esetleges kibocsátási engedélyek beszerzéséről, és a hatóságokat tájékoztatniuk kell az esetleges kibocsátási határértékek túllépéséről.

Azt se feledjük, hogy az irányelv további fontos elemei a hulladékgazdálkodás, a zajszennyezés és a talajszennyezés kezelése. Az irányelv előírja, hogy az IPPC hatálya alá tartozó létesítményeknek gondoskodniuk kell a környezetvédelmi előírások betartásáról a hulladékgazdálkodás és a zajszennyezés tekintetében, és megfelelő intézkedéseket kell tenniük a talajszennyezés megelőzésére és kezelésére.

Pályázat